Jennifer Brady

  • Naomi Osaka speech
  • Naomi Osaka Australian Open champion
  • Naomi Osaka 2021 Australian Open champion
  • Naomi Osaka Australian Open trophy
  • Naomi Osaka celebrations
  • Jennifer Brady celebrations
  • Jessica Pegula delighted
  • Jessica Pegula delighted
  • Clara Tauson in action